پښتو ترانې

د پښتو ترانو نوی البم :انقلابي پسرلی/ مولوي عبدالصمد صمیم

دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

انقلابي پسرلی

اوازونه:

مولوي عبدالصمد صمیم

12.4M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

11.1M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

4.5M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

15.2M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

11.3M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

15.6M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

8.7M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

13.0M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

14.6M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

8.6M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

14.4M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

13.4M

انقلابي پسرلی/الاماره ويب پاڼه download

———————————————————-

ټول په يو وار له دې ځاي نه ډانلوډ کړي

Download All in one

 مهم ټکي
Close